Fasada otynkowana

Fasada otynkowana docieplona płytami

Izolacja płytami z wełny mineralnej jest klasycznym rozwiązaniem izolacyjnym dla fasad otynkowanych cienkowarstwowo, stosowanych zarówno w nowych budynkach jak i termomodernizowanych. Izolacja płytami jest szczególnie zalecana w następujących przypadkach:
Powierzchnia ściany nośnej jest nierówna.
Wymagana jest specjalna redukcja hałasu.

Gdy grubość izolacji jest większa niż 200 mm, zalecanym rozwiązaniem jest izolacja z lamelowej wełny mineralnej. Możliwe jest również wykonanie grubszej izolacji z płyt przy użyciu dwóch lub więcej warstw. Zaletą rozwiązania dwuwarstwowego z zastosowaniem płyt jest to, że miejsca ich połączeń są przykryte kolejna ułożoną warstwą co uniemożliwia powstawanie mostków termicznych.

Płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej należy zamocować do konstrukcji nośnej ścian za pomocą spoiwa (kleju) i łączników mechanicznych. Jeśli montowana jest więcej niż jedna warstwa izolacji, wymagane jest stosowanie łączników mechanicznych. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta systemu!

Rendered-facade-lamella-3159240

Fasada otynkowana docieplona płytami lamellowymi

Docieplenia fasad z zastosowaniem systemów cienkowarstwowych tynków jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem w Europie, zarówno w nowych, jak i remontowanych budynkach. Docieplenie płytami lamellowymi jest szczególnie zalecana w następujących przypadkach:
Nie wymaga stosowania żadnych łaczników mechanicznych. (Sprawdzić instrukcje producenta systemu fasad otynkowanych!) Płyty lamellowe wyłącznie przykleja się do ściany nośnej za pomocą zapraw klejowej.
Jest to szybki i łatwy montaż.
Zapewnia równe podłoże do tynkowania dzięki startej powierzchni.

Izolacja lamellowa jest szczególnie zalecana dla ścian o dużej grubości izolacji. Płyty lamellowe mają bardzo wysoką wytrzymałość na rozciąganie, co czyni je odpowiednimi dla zastosowań, w których wysoka wytrzymałość mechaniczna jest wymagana, takich jak wysokie budynki. Wełna mineralna jest trwała i zachowuje swoje parametry mimo wahań temperaturowych.

 Rendered-facade-lamella-passive-blocks-3159297