Ściany działowe P-POŻ

W ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany nośne, ściany działowe oraz osłonowe ściany zewnętrzne.
W tym miejscu przedstawimy ściany przeciwpożarowe działowe.
Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru, przegroda musi uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Obok funkcji zamykającej pomieszczenia, ściany spełniają często funkcję statyczną, jako nośny lub usztywniający element budowlany oraz jako przegroda przeciwpożarowa.
Ściany działowe z płyt P-TECT L500  mogą być wykonane zarówno w wersji nośnej, jak i nienośnej.
W zależności od wymogów, ściany te mogą mieć konstrukcję jedno lub dwuwarstwową, np. bezszkieletowe ściany szybów instalacyjnych, nienośne ściany działowe, na lekkich słupkach stalowych, nośne ściany na konstrukcji stalowej, lub z podkonstrukcją drewnianą.
W ściany P-TECT L500 można bezproblemowo wmontować klapy i drzwi przeciwpożarowe, klapy rewizyjne, przeszklenia ogniochronne, grodzie kablowe i instalacyjne.
W celu spełnienia wymogów odnośnie izolacji termicznej i akustycznej, może zostać użyta dodatkowa izolacja z wełny mineralnej np wełny fasadowej, na której montuje się płyty P-TECT L500.
Przy montażu konstrukcji obowiązują wszystkie towarzyszące, aktualne normy, wytyczne i przepisy budowlane. Dotyczy to również ochrony konstrukcji stalowej przed korozją.
ściana

Karta P-TECT L500

pobierz