Bloczki PERINSUL ®

 

BLOCZKI PERINSUL® S i HL to innowacyjny produkt opracowany przez PITTSBURGH CORNING w celu zredukowania mostków termicznych na konstrukcjach ściennych. Bloczki PERINSUL® S i HL są wykonane z FOAMGLAS® o wysokiej gęstości i są przeznaczone do skutecznej izolacji na połączeniu ściany pionowej z podłogą lub ścianą fundamentową lub poziomą izolacją dachu. Bloczki PERINSUL® S i HL posiadają wszystkie właściwości cieplne szkła piankowego FOAMGLAS® a także wyjątkowo wysoką wytrzymałość na ściskanie, rzędu 2,9 kN/mm2.

  • Dane techniczne
  • grubość x długość x szerokość [mm] 50/80/100/115 x 450 x 115-365
  • Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ = ∞, praktycznie nie nasiąkliwy
  • Higroskopijność – 0
  • Kapilarne podciąganie wody – 0
  • Punkt topnienia (cf DIN 4102-17) >1000 C°

Wymiary bloczków PERINSUL

WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x DŁUGOŚĆ
50 x 115 x 450
50 x 140 x 450
50 x 175 x 450
50 x 200 x 450
50 x 240 x 450
50 x 300 x 450
50 x 400 x 450
——————–
80 x 250 x 450
80 x 300 x 450
——————–
100 x 240 x 450
100 x 300 x 450
——————–
115 x 115 x 450
115 x 140 x 450
115 x 175 x 450
115 x 200 x 450
115 x 240 x 450
115 x 300 x 450
115 x 400 x 450

 

 PB F3163x10996x96