Szkło piankowe granulat luzem

Szkło piankowe to nowoczesne rozwiązanie izolacji termicznej płyt fundamentowych, dachów odwróconych instalacji przemysłowych, podziemnych sieci ciepłowniczych i wodno-kanalizacyjnych, oraz wielu innych obszarach budownictwa i przemysłu.

Izolując płyty fundamentowe, dachy odwrócone, tarasy szkłem piankowym, nie dochodzi do przenikania wysokich temperatur ujemnych, lub dodatnich, do wewnątrz budynków, budowli.

Stosując szkło piankowe mamy dodatkową wartość dodaną, w postaci drenażu. Dzięki swej zamkniętokomórkowej budowie, zapobiega przenikaniu wody do płyty fundamentowej, stropu… Zastosowanie szkła piankowego jak widać ma wiele zalet, jest przede wszystkim dobrym izolatorem termicznym, izoluje poszczególne przegrody przed działaniem wody, ma stałe parametry fizyko-chemiczne, co powoduje, iż z biegiem lat, nie zmieniają się jego właściwości.

Szkło piankowe ma dobre parametry odporności na ściskanie, jest nienasiąkliwe, odporne na działanie niskich i wysokich temperatur. Ważną zaletą jest jego niepalność, a także to, iż jest ekologiczne i ponownie można poddać je recyklingowi.

Szkło spienione charakteryzuje się następującymi właściwościami:
 • wysoka izolacja termiczna – współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,08 W/mK
 • niepalne – reakcja na ogień w klasie A1
 • niska nasiąkliwość
 • wodoodporne
 • bezwonne
 • przenosi obciążenia po zagęszczeniu
 • nie ulega degradacji i nie starzeje się z upływem czasu
 • nie wymaga dodatkowej podsypki
 • skraca czas budowy płyty fundamentowej
 • nie przenosi mostków termicznych
 • odporne na środowisko agresywne, kwasy i zasady
 • olejoodporne
 • odporne na pleśnie, owady i gryzonie
 • niezmienność kształtów
 • wytrzymałe na ściskanie
 • dźwiękochłonne

Wykonanie płyty fundamentowej

Na początku budowy należy wykonać wykop, usuwając humus i wyrównać podłoże. Następnie rozłożyć geowłókninę z zapasem, aby można było nią przykryć boczną warstwę szkła (w razie konieczności zaleca się wykonać odwodnienie). Do przygotowanego wykopu należy wysypać warstwę szkła spienionego o wysokości od 40 do 50 cm, którą następnie należy zagęścić zagęszczarką płytową do wysokości od 30 do 40 cm. Dzięki temu uzyskamy izolacyjną warstwę nośną. W przypadku większych powierzchni
można użyć walca budowlanego (należy pamiętać, aby równomiernie zagęścić całość powierzchni). W przypadku stosowania grubszych warstw – powyżej 50 cm, należy wykonać pracę w dwóch etapach tzn. rozsypać i zagęścić pierwszą warstwę, a później powtórzyć obie czynności dla drugiej warstwy. Wykonanie prac w dwóch etapach spowoduje, iż cała podbudowa ze szkła spienionego będzie zagęszczona równomiernie w całej wysokości. Zagęszczone szkło piankowe przykrywamy folią izolującą, która będzie stanowić barierę zabezpieczającą przed przedostaniem się mleczka cementowego do szkła. Na foli można już układać szalunek, zbrojenie i instalacje, które zostaną zalane w płycie. W stosunku do tradycyjnej technologii nie ma potrzeby stosować podsypki z

Producent, do zagęszczenia warstwy granulatu szkła spienionego, poleca zagęszczarki płytowe 120 kg.

Produkt dostępny jest w opakowaniach zbiorczych Big Bag – 1,5 / 2,0 / 3 m3, lub luzem w m3

pobierz

Właściwość: Specyfikacja:  
Kolor szary  
Gęstość nasypowa ok. 145 – 170 kg/m 3  
Wielkość ziaren 32-63 mm  
Współczynnik przewodnictwa cieplnego λ 0,075 – 0,085 W/(m.k)  
Specyficzna pojemność cieplna 850 J/kg/K  
Nasiąkliwość 0 obj.%  
Nośność granulatu po zagęszczeniu 0,64 – 1,3 MPa  
Współczynnik zagęszczenia 1 – 1,3  
Niezamarzający, nasyp tak  
Brak kapilarności tak  
Recykling 100%  
Klasa niepalności A1  
Punkt topnienia 700°  
Opór cieplny zagęszczonej warstwy:    
U – wartość 0,50 W/m2K (R-wartość 2,00 m2K/W) dla warstwy 15 cm  
U – wartość 0,37 W/m2K (R-wartość 2,66 m2K/W) dla warstwy 20 cm  
U – wartość 0,30 W/m2K (R-wartość 3,33 m2K/W) dla warstwy 25 cm  
U – wartość 0,25 W/m2K (R-wartość 4,00 m2K/W) dla warstwy 30 cm  
U -wartość 0,18 W/m2K (R-wartość 5,33 m2K/W) dla warstwy 40 cm  

Poniżej prezentujemy wykonanie płyty fundamentowej.