Rury Preizolowane

W historii budownictwa, od zawsze borykano się z problemem przesyłania ciepła, między źródłem jego wytwarzania, a miejscami odbioru. Szczególnie widać było ten problem w przesyle nośników mediów ciepłych i zimnych, pomiędzy oddalonymi od siebie budynkami i budowlami. Budowa, eksploatacja i remonty wiązały się z dużymi problemami natury technicznej, finansowej, a przede wszystkim ze stratami energii. 

Jeden z wiodących producent rur preizolowanych, stworzył system Flexalen, z myślą, aby oferować jednorodne rozwiązanie dla instalacji chłodniczych i wody pitnej, a także aby był idealny do zastosowania w sieciach dystrybucji ciepła. Zapewnia to jego wysoka i stabilna wydajność w połączeniu z łatwością i szybkością montażu, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dzięki unikatowym właściwościom rur polibutylenowych, a także powłoce z pianki polietylenowej o strukturze zamkniętokomórkowej, Flexalen posiada wysoką odporność na ciśnienie, temperaturę i wilgoć.

Bezpieczny, całkowicie jednorodny i łatwy w montażu system to gwarancja długotrwałej wydajności sieci na lata.

Poniżej przedstawiamy katalog produktów i cennik Flexalen.

rury-preizolowane-flexalen-600-podwojna-2x32-zasilanie-i-powrot-15100 rectangle_dbc42863-0eaf-4188-9d78-aa2c04f7f821 rectangle_be44d17f-76af-4ad0-8f0c-60f4c0a73e39 pobierzKatalog produktów pobierz         Cennik