Izolacje do 1000˚C

D-TEC® -750 i -1000 płyty krzemian – wapnia, do 1000°C 

D-TEC to krzemianowo-wapniowa ceramika techniczna. Produkty bezazbestowe. Dobre izolatory termiczne i elektryczne. Odporne na pękanie i stabilne do temperatury 1000°C.Ze względu na swoją jednorodną strukturę, D-TEC jest bardzo podatny na obróbkę mechaniczną i produkcję precyzyjnych elementów.
Zalety i właściwości:
Wysoka wytrzymałość mechaniczną, doskonała obrabialność i dostępność, stabilność do temperatury 1000°C, izolacyjność cieplna, wysoka wytrzymałość elektryczna i odporność łukowa, powierzchnia wolna od pyłu, bezazbestowe i bezpieczne w znaczeniu higieny pracy.
Obszary zastosowań:

  • Konstrukcje pieców, włączając specjalne części pieców indukcyjnych, zespoły obwodów elektrycznych i bezpieczne technologie, konstrukcje maszyn i aparatur, technologie przetwórstwa, izolacje cieplne i elektryczne np. komory łukowe.
  • Przemysł obróbki metali, konstrukcje pieców przemysłowych szczególnie pieców indukcyjnych, przemysł petrochemiczny, przemysł spożywczy, przemysł szklarski, konstrukcje samolotów i pojazdów, szczególnie pojazdy szynowe.

M-LITE M1,M1-A,G4 A krzemian-wapnia 750°C do 1000°C 

M-LITE to krzemianowo-wapniowa ceramika techniczna o gęstość od 700 do 1000 kg/m3. M-LITE już od lat jest standardowym materiałem stosowanym w przemyśle odlewniczym, konstrukcjach pieców i w wielu innych obszarach przemysłu przetwórczego. M-LITE M1 jest standardowym materiałem przeznaczonym do pracy z ciekłym metalem do temp. 850°C, ma niski skurcz termiczny. M-LITE M1-A posiada maksymalną wytrzymałość i stabilność wymiarową do temp. 1000°C.M-LITE G4 to materiał wzmocniony włóknem węglowym, specjalnie zaprojektowany i przeznaczony do produkcji kształtek do odlewania aluminium do temp. 850°C.
Zalety i właściwości:
Nie zwilżalne i chemicznie inertne w bezpośrednim kontakcie z licznymi niezależnymi metalami i stopami. Nie reaktywne ze środkami poślizgowymi i smarami takimi jak grafit albo azotek boru. Chemicznie trwałe w neutralnych i zasadowych mediach. Niskie przewodnictwo cieplne. Wysoka odporność termiczna i wysoka wytrzymałość  mechaniczna. Nie zawiera azbestu, alfa-kwarcu i tlenku żelaza.
Obszary zastosowań:

  • Urządzenie topielne i odlewnicze dla metali nieżelaznych: do transportu, dystrybucji i odlewania w ciągłych lub okresowych procesach formowania. Konstrukcje pieców, obudowy przenoszące obciążenia, wyłożenia bezpośredniego kontaktu z metalem oraz elementy konstrukcji poddawane dużym obciążeniom termicznym i/lub mechanicznym, przemysł chemiczny i przetwórczy: kołnierze, uszczelki, przekładki, pierścienie, tulejki, rury podporowe, koryta.

P-LAN -HT 100,120,150 i 200 wełna luzem i płyty do 750°C 

P-LAN-HT 10 do 200 to wysokotemperaturowe płyty wełny mineralnej o gęstości 100 do 200 kg/m3. Najwyższą jakość włókna odpornego termicznie zapewnia starannie dobrany surowiec (diabaz lub bazalt). Jednorodność struktury włókien i materiału przy niewielkiej zawartości spoiw organicznych zapewniają bardzo dobrą pracę materiału w wysokich temperaturach oraz wysoką izolacyjność.
Zalety i właściwości:
Materiał niepalny, niski koszt izolacji, odporność na wstrząsy mechaniczne, wysoka odporność termiczna, niska zawartość spoiwa organicznego, odporność na korozję i starzenie, izolacja dźwiękochłonna, neutralność chemiczna, materiał hydrofobowy, łatwa obróbka
Obszary zastosowań:

  • Stabilna wymiarowo tylna izolacja pieców i rur

P-LAN -CR i -HT 400 płyty z wełny mineralnej 750°C do 800°C 

P-LAN-CR to spajana żywicą płyta z wełny mineralnej, głównie o prostopadłej oientacji włókien. P-LAN-HT 400 to mocna płyta z wełny mineralnej, spoiw organicznych i nieorganicznych. Produkty bezpieczne pod względem higienicznym, poza klasyfikacją.
Zalety i właściwości:
Duże wymiary, dokładność obróbki, możliwość stosowania w warstwie pracującej, wysoka wytrzymałość na ściskanie – na gorąco, niskie przewodnictwo cieplne, wysokie tłumienie dźwięku.
Obszary zastosowań:

  • Odporna na ściskanie tylna izolacja za warstwą betonu ogniotrwałego, prostek lub włókna ceramicznego, warstwa pracująca do 650°C oraz przy dużych prędkościach przepływu gazów, np. suszarnie wysokotemperaturowe, piece do obróbki cieplnej, dukty gorącego powietrza itp. Osłony cieplne, duże pokrywy, do napraw na gorąco w krótkim czasie, nawet w temperaturach powyżej temperatury klasyfikacyjnej, precyzyjnie obrabianie kształtki do suszarni, sprzętu AGD instalacji przemysłowych

P-BLOK® -800, -1000, i -1100 – prasowane płyty z włókien mieszanych, 800°C do 1100°C 

P-BLOK to prasowane, samonośne płyty z włókien wolastonitowych, wełny mineralnej, perlitu oraz spoiwa organicznego. Płyty są głównie stosowane jako tylna warstwa izolacyjna. Charakteryzują się niską gęstością, wysoką izolacyjnością i właściwą stabilnością.
Zalety i właściwości:
Bardzo dobra izolacyjność, niska pojemność cieplna, stabilność wymiarowa w wysokiej temperaturze, odporność na wstrząsy cieplne, znakomita obrabialność, lekki materiał termoizolacyjny, odporny na pękanie, materiał hydrofobowy
Obszary zastosowań:

  • Tylna izolacja metalurgicznych urządzeń do grzania, przetrzymywania i topienia, dukty gazów w piecach i suszarniach, izolacyjna warstwa komór spalania w kotłach, prefabrykowane kształtki i elementy konstrukcji maszyn, aparatury i urządzeń, szeroko stosowany zamiennik azbestu, tylna izolacja pieców wypałowych i pieców do ceramiki.

P-LIGHT mikroporowate płyty do 500°C do 1000°C 

P-LIGHT-500 to mikroporowate płyty izolacyjne na bazie szkła borokrzemianowego, nie zawierają organiki ani spoiw. P-LIGHT-850 i 1000 to sztywne, mikroporowate płyty izolacyjne obustronnie laminowane (Al.), nie zawierają włókna ceramicznego.P-LIGHT-310 to mikroporowata płyta izolacyjna w postaci „sandwicza” która posiada z obu stron powierzchnie wermikulitowe i zintegrowany rdzeń.P-LIGHT-320 to mikroporowata płyta izolacyjna w osłonie folii PE.P-LIGHT-330 to mikroporowata warstwowa płyta izolacyjna posiadająca z jednej lub dwu stron folię mikową. P-LIGHT- FP to elastyczne, mikroporowate płyty izolacyjne – mikroporowaty rdzeń sprasowany pomiędzy dwoma warstwami papieru ceramicznego, całość pokryta są folią termokurczliwą.
Zalety i właściwości:
Najniższe przewodnictwo cieplne spośród materiałów izolacyjnych, wysoka odporność termiczna, brak spoiw organicznych, toksykologicznie nie szkodliwy, zwiększona wytrzymałość na zginanie,A1- niepalny.
Obszary zastosowań:

  • Tylna izolacja pieców i urządzeń przemysłowych np. piece do wypału ceramiki, piece szklarskie, zasilacze, nadlewy, aparatura chemiczna, Izolacja kadzi i innych urządzeń odlewniczych
  • Bardzo efektywna izolacja sprzętu AGD, kotłów, pieców z ogrzewaniem trzonowym, pieców akumulacyjnych.