Izolacje do 1260˚C

HTI 1100 i -HTI 1250 włókna biodegradowalne do 1250°C

HTI 1100 to wysokotemperaturowe włókna tlenków wapniowców – Włókna biodegradowalne nie należą one do grupy włókien ceramicznych. Włókna P-GLAF-HTI mają strukturę szklistą. Pod względem toksykologicznym są nieszkodliwe, ulegają biodegradacji.
Zalety i właściwości
Bezpieczne pod względem higienicznym, poza klasyfikacją, ograniczona trwałość biologiczna, wysoka odporność termiczna, wysoka odporność na wstrząsy cieplne, niskie przewodnictwo cieplne i pojemność cieplna, dostępne produkty w wielu formach
Obszary zastosowań:

 • Obszary zastosowań produktów z włókien biodegradowalnych to:
 • wyłożenia ogniotrwałe
 • sprzęt AGD, kotły, piece, grzejniki
 • przemysł metali nieżelaznych, szczególnie aluminium, przemysł ceramiczny, przemysł petrochemiczny

Włókno termoizolacyjne ceramiczne luzem HT 1200

Ogniotrwała wełna ceramiczna jest to luźna mieszanina nieregularnie zorientowanych włókien ceramicznych o różnych długościach. Wełnę ceramiczną HT otrzymuje się przez rozwłóknienie stopionej mieszaniny kwarcu i aluminy (tritlenek diglinu) w strumieniu gazu. W wyniku tego procesu otrzymuje się włókno o niskiej zawartości śrutu o przybliżonym składzie: AL2O3 – 44 % , SiO2 – 54 %, którego temperatura topnienia wynosi ponad 1700 °C a klasyfikacyjna na poziomie 1260 °C.

Główne zastosowania

Włókno luzem to surowiec do produkcji wyrobów końcowych np. płyty, papier, kształtki itp. To podstawowy materiał do produkcji różnorodnych produktów ogniotrwałych. Wykonuje się nim naprawy izolacji wymurówki ogniotrwałej bez przerywania ruchu pieca.

 • Materiał uszczelniający do bieżących napraw izolacji oraz wypełnienie nierówności, wgłębień, rys i pęknięć w tradycyjnej wymurówce ogniotrwałej.
 • Sypkie wypełnienie izolacyjne do złożonych przestrzeni i obszarów trudno dostępnych.
 • Izolacja termiczna, która może być ubijana w piecach różnego typu.
 • Służy do filtrowana gorących gazów.
 • Izolacja akustyczna i elektryczna.
 • Włókno zbrojeniowe do betonów oraz cementów izolacyjnych.

P-SIL -1000, -1000 P, -1100, Płyty do 1100°C

P-SIL -1000, -1000P, -1100, -A, to lekkie krzemianowo-wapniowe techniczne płyty izolacyjne – nie zawierają azbestu. Są idealnym materiałem na tylną warstwę izolacyjną dla monolitycznych wyłożeń z betonów oraz wymurówek z prostek ogniotrwałych. Niska odporność na wstrząsy cieplne w zasadzie wyklucza użycie w warstwie pracującej. P-SIL -A jest materiałem o wysokiej wytrzymałości i specjalnie przeznaczonym dla przemysłu aluminium.
Zalety i właściwości:
Niskie przewodnictwo cieplne wysoka odporność cieplna niski skurcz termiczny niska gęstość odporność na gazy (CO, NH3, H2, N2 i CH4) brak siarki bardzo niska zawartość Fe2O3
Obszary zastosowań:

 • Płyty i prefabrykaty z materiału P-SIL mają szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłowych a szczególnie w konstrukcji urządzeń termicznych.
 • Przemysł metalurgiczny: piece do wytopu, piece do obróbki cieplnej.
 • Przemysł ceramiczny: piece komorowe i tunelowe.
 • Przemysł szklarski: wanny szklarskie, kanały chłodzące.
 • Przemysł cementowy: wymienniki ciepła, separatory (cyklony).
 • Przemysł chemiczny i petrochemiczny: jednostki krakingu, reaktory.

Płyty Wermikulitowe od -250°C do 1250°C

Wermikulitowe, wysokotemperaturowe płyty izolacyjne na bazie wermikulitu eksfoliowanego i spoiw nieorganicznych. Materiał nie zawiera azbestu i substancji organicznych. Wermikulit jest warstwowym krzemianem glinowo-magnezowym, który przy szybkim rozgrzaniu ekspanduje tworząc ultra lekki granulat. Płyty i kształtki formowane są przez prasowanie z dodatkiem spoiw.
Zalety i właściwości:
Odporność na wstrząsy cieplne, może pracować w warstwie ogniowej, materiał niepalny – klasa A1 niskie przewodnictwo cieplne, wysoka oporność elektryczna, łatwa obróbki i instalacja, wysoka odporność cieplna, dobra odporność chemiczna na kwasy, alkalia i spaliny, sztywny i stabilny (wystarczająca stabilność mechaniczna)
Obszary zastosowań:

 • Piece przemysłowe – pracująca (ogniowa) lub tylna warstwa izolacji cieplnej. A także jako izolacyjny materiał do sprzętu AGD:
 • piece akumulacyjne, kotły, grzejniki

Odporny na atmosfery zawierające CO oraz CH4; słabo zwilżany przez stopione aluminium odporny na kriolit oraz fluor.
Kształtki i profile wycinane i dostępne na życzenie wg rysunków.

 

Tekstylia, asortyment sznurów, 500°C, 750°C i 1260°C  S

znury z włókna ceramicznego A-FLEX z pewną zawartością pla-styfikatorów organicznych; temperatura klasyfikacyjna – zasadniczo 1260 °C, nośnik wzmacniający – włókno szklane lub włókno Ni-Cr. P-GLAF – sznury z włókna szklanego E oraz wysokotemperaturowego włókna alternatywnego; temperatura klasyfikacyjna – zasadniczo 500 °C lub 750 °C..
Zalety i właściwości:
Elastyczne i giętkie, idealne do uszczelnień, dobra izolacyjność termiczna, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, ograniczona ścieralność, wysoka odporność termiczna, odporność chemiczna z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego, fosforowego i mocnych alkaliów
Obszary zastosowań:

 • Zamienniki sznurów i tekstyliów azbestowych
 • Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
 • Uszczelnienia drzwi, kotłów, kominów
 • Uszczelnienia przemysłowych urządzeń termicznych
 • Izolacja przewodów i uszczelki połączeń
 • Uszczelnienie wlewnic
 • Osłony termiczne Inne wymiary produktów dostępne na życzenie.

 
P-PACK® -700A, -900 A i – 1200A płyty, 1000°C do 1260°C

Płyty P-PACK – to twardy materiał izolacyjny na bazie wełny mineralnej, włókna wolastonitowego, ceramicznego oraz wypełniaczy mineralnych. Płyty zawierają spoiwa organiczne i nieorganiczne. Ten złożony skład sprawia, że płyty charakteryzują się wysoką odpornością termiczną oraz wysoką izolacyjnością cieplną i elektryczną. Materiał nie zawiera azbestu ale doskonale go zastępuje. Szerokie zastosowanie materiału nie ogranicza się tylko do głównego przeznaczenia jakim są uszczelnienia wysokotemperaturowe.
Zalety i właściwości:
Cienkie, lekkie i sztywne płyty, gładka powierzchnia, zwilżony daje się modelować, doskonała obrabialność, wysoka odporność termiczna, niewrażliwy na wstrząsy cieplne, efektywna izolacja elektryczna, niskie przewodnictwo cieplne, niezwilżalny przez stopione metale, wysoka odporność na kwasy
Obszary zastosowań:

 • Jako materiał uszczelniający i izolujący, szczególnie dobrze zastępuje płyty azbestowe.
 • Uszczelki wysokotemperaturowe
 • Przenośniki rolkowe dla przemysłu szklarskiego i metalurgicznego
 • Tylna warstwa izolacyjna urządzeń termicznych i pieców, jako bariera i absorber agresywnych kondensatów
 • Sprzęt AGD, systemy grzewcze i palniki
 • Osłona ochronna podczas spawania