Izolacje do 1600˚C

A-FLEX HT izolacje ceramiczne, 1260°C do 1600°C

A-FLEX HT – 1260-1430 – glinokrzemianowe ogniotrwałe włókno ceramiczne.

A-FLEX HT – 1600 – włókno polikrystaliczne na bazie mulitu i korundu.

A-FLEX HT 1260-1430-1600 – izolacyjne materiały włókniste (ceramiczne maty. płyty, papier, włókno luzem) są lekkie, elastyczne, bardzo odporne na wstrząsy cieplne, mają wysoką trwałość termiczną, niskie przewodnictwo cieplne i poza wyjątkami, wysoką odporność chemiczną. Materiał ten jest bardzo ważnym komponentem w konstrukcji nowoczesnych, ekonomicznych urządzeń, począwszy od pieców przemysłowych a skończywszy na sprzęcie powszechnego użytku. Jednorodność i struktura włóknista decydują znakomitych własnościach technicznych.

Zalety i właściwości:

Niski ciężar i elastyczność, niskie przewodnictwo cieplne i pojemność cieplna, wysoka odporność termiczna i chemiczna, wysoka odporność na wstrząsy cieplne, łatwy w użyciu, nie przewodzi prądu elektrycznego, dostępny w wielu postaciach, dostępny w formie gotowych prefabrykatów.

Obszary zastosowań:

A-FLEX HT – maty z włókna ceramicznego są szeroko stosowanie w przemyśle:

 • Wyłożenia ogniotrwałe
 • Izolacje urządzeń AGD
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł motoryzacyjny i lotniczy
 

P-FORM HT, P-FELT HT -1260°C, -1430°C i -1600°C  formowane próżniowo, ceramiczne kształtki i płyty, z włókna ceramicznego, 1260°C do 1600°C

P-FORM HT to formowane próżniowo, twarde płyty i kształtki z włókna ceramicznego.

P-FELT HT to formowane próżniowo, miękkie płyty z włókna ceramicznego. Służą do budowy nowoczesnych izolacji wysokotemperaturowych i zaawansowanych urządzeń termicznych.

Zalety i właściwości
P-FORM znakomita jednorodność i odpowiednia twardość, relatywnie wysoka wytrzymałość, dobra stabilność wymiarowa w czasie pracy, niskie przewodnictwo cieplne, odporność na wstrząsy cieplne, możliwość łączenia różnych rodzajów włókien, podatność na obróbkę, dostępność materiałów o różnych gęstościach.
P-FELT miękka płyta, stabilna wymiarowo, łatwa do adaptacji na powierzchniach zakrzywionych.
Obszary zastosowań:

 • Warstwa pracująca przy ogrzewaniu gazem lub olejem lekkim i wysokich szybkościach przepływu mediów gazowych
 • Materiał nośny dla spirali grzejnych
 • Odporne na wstrząsy cieplne wyłożenie urządzeń pracujących okresowo
 • Odporne na wibracje wyłożenie urządzeń mobilnych
 • Zamiennik azbestu, w szczególności na uszczelnienia
 • Tygle do topienia i izolacyjne, rynny, koryta spustowe
 • Przenośniki rolkowe w piecach przemysłowych. Dukty gazów
 • Idealne wypełnienie szczelin dylatacyjnych

 
Ceramika techniczna – kształtki, rury, pręty, tygle…

Ceramika techniczna została opracowana, by pracować w wysokich temperaturach, gdzie dodatkowo wymagana jest wysoka odporność na ściskanie i/lub ścieranie.

Podział ceramiki technicznej

– Ceramika kordierytowa do 1300°C i b. dobrej wytrzymałości dielektrycznej.

– Tlenek cyrkonu ZrO2 do 1500°C i b. wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

– Tlenek glinu Al2O3 od 1400°C do 1600°C i wysokiej wytrzymałości na ściskanie i łamanie.

– Węglik krzemu SiC maksymalna temp. pracy 1900°C

– Tlenek Magnezu MgO do 2000°C i dobrych parametrach przewodzenia wysokiej temperatury.

.

AL-BLOCK-, ALPACK- i AL-FORM – systemy do 1600°C

AL-BLOCK, AL-PACK i AL-FORM są specjalnymi systemami o lekkiej konstrukcji, opartej na włóknie ceramicznym ALSIFLEX, przeznaczonymi do budowy zaawansowanych izolacji wysokotemperaturowych. Opracowano je w celu rozwiązania problemu wykonania warstwy pracującej pieców i urządzeń o skomplikowanej geometrii, trudnych warunkach termicznych i mechanicznych. Odpowiednio ułożone warstwy materiału włóknistego nadają włóknom kierunek prostopadły do powierzchni wyłożenia.
Zalety i właściwości:
Niska masa, elastyczność, niskie przewodnictwo cieplne, bardzo wysoka odporność na wstrząsy cieplne, relatywnie wysoka odporność na erozję gazową, łatwe i pewne rozwiązania geometryczne na łukach, narożach, przewężeniach brak odwróconego przepływu gorących gazów, łatwy, szybki montaż, ekonomiczny remont po wysłużeniu
Obszary zastosowań:
Lekkie, ogniotrwałe systemy konstrukcyjne AL-BLOCK, AL-PACK i AL-FORM opracowano na podstawie wieloletnich badań i praktycznych doświadczeń w wielu dziedzinach przemysłu. Obecnie są one bazą zaawansowanych izolacji wysokotemperaturowych o optymalnie lekkiej konstrukcji. Tworzą jednorodne, zwarte wyłożenie ogniotrwałe, bez mostków cieplnych, są łatwe do adaptacji w obszarach o skomplikowanej

 

AL-HERM, P-WALL, P-COMB systemy 1260°C do 1600°C

AL-THERM, P-WALL i P-COMB są opracowanymi przez Promat, systemami wyłożeń o lekkiej konstrukcji opartej na materiałach włóknistych AL-FLEX. Stosowane są jako energooszczędne wyłożenia ogniotrwałe w wielu dziedzinach przemysłu. Odpowiednie ułożenie mat włóknistych sprawia, że włókna mają kierunek prostopadły do powierzchni wyłożenia. Materiał jest wstępnie sprężony, przez co uzyskuje wysoką odporność na erozję gazową oraz znacznie ograniczony skurcz wyłożenia. Starannie opracowane elementy mocujące usytuowane w „tylnej” (zimnej) strefie wyłożenia, gwarantują pewność mocowania. AL-THERM Modułowa konstrukcja włóknista z wstępnie przygotowanych i sprężonych bloków. Pewny i łatwy montaż, łatwa adaptacja w miejscu zabudowania, wiele wariantów rozwiązań, pełny zestaw detali. P-WALL Włókniste moduły wielkowymiarowe – specjalne pręty mocują odpowiednio ułożone maty na siatce stalowej. Brak spoin, wielkie wymiary, skurcz występuje na szerokości modułu, łatwa prefabrykacja wielkich segmentów. P-COMB Włókniste moduły wielkowymiarowe, kombinacja AL-THERM i P-WALL. Duże wymiary, brak spoin, wyłożenie z mat na istniejącym pancerzu.
Zalety i właściwości:
Niska masa, elastyczność, niskie przewodnictwo cieplne, niski przepływ ciepła i niska akumulacja ciepła, bardzo wysoka odporność na wstrząsy cieplne, odporność na erozję gazową, łatwy, szybki montaż, brak spoin, skurcz obniżony przez wstępną kompresję, ekonomiczny remont po wysłużeniu, krótki czas postoju.
Obszary zastosowań:

 • Przemysł metalurgiczny: Piece do wyżarzania, piece z wysuwnym trzonem, piece grzewcze, piece kołpakowe, piece do kontrolowanego schładzania, pokrywy kadzi, dołów odlewniczych, pokrywy koryt spustowych, piece do odpuszczania, wyłożenia drzwi i sklepień w piecach.
 • Przemysł ceramiczny: Piece z wysuwnym trzonem, piece komorowe i tunelowe, piece do szkliwienia, piece rolkowe.
 • Przemysł petrochemiczny: Piece do krakingu, reformowania, wymienniki ciepła, izolacja kotłów.
 • Zakłady ochrony środowiska: Komory spalania spalarnie odpadów przemysłowych, spalarnie odpadów szpitalnych i miejskich, instalacje neutralizacji gazów z procesów produkcyjnych. ogniotrwałe, bez mostków cieplnych, są łatwe do adaptacji w obszarach o skomplikowanej geometrii.

 

D-FRATEX, P-FLEX -1000, -1400 tekstylia  1000°C do 1400°C

P-FLEX jest tkaniną termoodporną o zawartości Si02 min. 94%. Dostępne są różne produkty tkane, np. płótna, przędza, osłonki, taśmy, sznury, itp. P-FLEX płótna, taśmy i osłonki dostępne są w obu gatunkach:
P-FLEX-1000
P-FLEX-1400 Przędza i sznury są produkowane wyłącznie w gatunku P-FLEX-1000
Zalety i właściwości:
Elastyczny, wysokotemperaturowy materiał izolacyjny, różnorodność form, łatwa adaptacja, zachowuje elastyczność w wysokich temperaturach,wysoka wytrzymałość na rozciąganie, wysoka zdolność izolacyjna przy małej grubości, wysoka zdolność absorpcji ciepła, odporność na chemikalia i różne atmosfery
Obszary zastosowań:

 • P-FLEX zapewnia bezpieczeństwo. Stosowany jest wszędzie tam gdzie występuje zagrożenie a zapewnienie bezpieczeństwa jest sprawą najważniejszą. Otwarty ogień, promieniowanie cieplne, pryskający metal, spadające iskry oraz pryskające kwasy w zakładach i fabrykach zagrażają nie tylko drogiej aparaturze, urządzeniom i materiałom ale także zdrowiu pracowników.
 • P-FLEX to prawie czyste Si02. Zabezpiecza i izoluje nawet do 1260 °C. Jest odporny na większość chemikaliów, a ze względu na wysoką oporność elektryczną sprawdza się również w charakterze izolacji elektrycznej.
 • Elastyczność tkaniny P-FLEX w połączeniu ze znakomitymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi sprawia, że jest ona materiałem o szerokim zastosowaniu przemysłowym. Jest idealna do; ochrony przewodów hydraulicznych i kabli elektrycznych a także wykonania kurtyn termicznych, izolacyjnych mat ochronnych do spawania dużych konstrukcji spawanych, przewodów spalin oraz kompensatorów
 • Odporność chemiczna: P-FLEX jest odporny na tlen, azot, argon, amoniak, tlenek węgla, chlor, chlorowodór, dwutlenek siarki. Jest też stabilny w warunkach próżni, w kontakcie z wodą, pod działaniem wielu węglowodorów i kwasów; chlorowodorowego, azotowego, siarkowego.