Izolacje powyżej 1600˚C

P-CRET® -PL, -PF, -PST i PR betony ogniotrwałe, 1050°C do 1650°CP-CRET to wyselekcjonowana grupa betonów ogniotrwałych przeznaczonych na wykładziny monolityczne.        W ich skład wchodzą kruszywa ogniotrwałe i cement glinowy.
P-CRET -PL – lekkie betony ogniotrwałe. Odporne na ściskanie i wysokie temperatury, lekkie betony przeznaczone do obszarów mniej obciążonych i temperatur poniżej 1370 °C., np. ławy palnikowe, ściany boczne, tylne warstwy wyłożeń.
P-CRET -PF – betony ogniotrwałe Gęste, odporne na zużycie betony ogniotrwałe przeznaczone do obszarów wysokotemperaturowych, do 1650 °C, np. trzony pieców, kształtki palnikowe, wózki piecowe itp.
P-CRET -PST – materiał plastyczny do ubijania. Zwarty, odporny na zużycie plastyczny materiał do ubijania przeznaczony do obszarów szczególnie obciążonych, napraw i formowania kształtek np. palnikowych.
P-CRET -PR – beton do napraw. Zwarty, odporny na zużycie baton ogniotrwały przeznaczony do obszarów obciążonych termicznie a szczególnie do napraw na zimno i na gorąco.

PROMATON® lekkie prostki ogniotrwałe, 900°C do 1870°CLekkie prostki ogniotrwałe PROMATON® wytwarzane są w oparciu o wieloletnie badania i praktyczne zastosowania przemysłowe. Wieloletnie doświadczenie, najwyższej jakości surowce i ekonomiczna technologia produkcji sprawiają, że materiał jest powszechnie stosowany w zaawansowanych instalacjach i piecach przemysłowych.
Zalety i właściwości:
Najwyższa jakość surowców, dokładność wymiarów, cięte z bloków, niski skurcz, wysoka wytrzymałość na ściskanie, niskie przewodnictwo cieplne, praca w warstwie ogniowej,  wysoka odporność na wstrząsy cieplne, niska gęstość i pojemność cieplna, łatwa zabudowa
Obszary zastosowań:
Lekkie prostki ogniotrwałe PROMATON® sprawdziły się w każdym obszarze zabudowy.

  • Komory spalania pracujące do 1600 °C i powyżej
  • Piece rolkowe do szybkiego wypalania
  • Piece z atmosferą ochronną, do obróbki stali
  • Komory pieców do szkliwienia z udziałem chlorku sodowego
  • Tylne warstwy izolacyjne kadzi torpedo
  • Piece szklarskie
  • Ogólna konstrukcja pieców